Disclaimer

Buro Bilan is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75695189.

 

Deze website Buro Bilan is het eigendom van en wordt beheerd door:

Buro Bilan
T 013 535 8778

E info@burobilan.nl

 

Gerelateerde informatie:

Algemene Voorwaarden

Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Buro Bilan en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website burobilan.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

 

Buro Bilan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

 

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Buro Bilan

 

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro Bilan het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Buro Bilan bevindt of via de link naar de website van Buro Bilan wordt gestuurd.

 

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Buro Bilan staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Buro Bilan is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Buro Bilan van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

 

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Buro Bilan heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

 

Privacy
Buro Bilan verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

 

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Buro Bilan op via het contactformulier.

Buro Bilan versie 7 maart 2020